Richard Klardie, hoofd Bouwkosten & Logistiek

'Verantwoordelijkheid in elke functie, op elk niveau'

'Al 18 jaar werk ik bij ERA Contour. Eén keer dacht ik ´laat ik eens wat anders proberen´, maar het was geen succes. Ik miste de prettige cultuur en werksfeer bij ERA Contour. Na een jaar heb ik de telefoon gepakt en gevraagd of ik terug mocht komen. Gelukkig was er plek…

Heel logisch was mijn keuze voor ERA Contour in het begin van mijn carrière niet, want mijn achtergrond is HTS civiele techniek. Na mijn studie deed ik zes weken vakantiewerk op de bouw bij ERA Contour, als manusje van alles. Ik vond het een leuk bedrijf, dus na mijn dienstplicht heb ik er gesolliciteerd. Ik kon meteen aan de slag, als aankomend organisatiemedewerker op de bouwplaats.

Dit werk heb ik acht jaar gedaan en na mijn ´uitstapje´ ben ik op de afdeling Bouwkosten gaan werken als calculator/kostendeskundige. Sinds zes jaar ben ik hoofd van die afdeling en inmiddels is de afdeling uitgebreid met Logistiek. Dat bevalt prima. Calculeren is veel meer dan simpel uitrekenen wat een project mag kosten. Er zit strategie en visie achter. Al in een vroeg stadium denk je mee met de ontwikkelaars, architecten en constructeurs. Je moet een goede indicatie geven van de bouwkosten, terwijl je alleen nog maar een schets hebt, met nauwelijks tekst erbij. Belangrijk daarbij is om je te verdiepen in de wensen en uitgangspunten van de opdrachtgever, architect en de uiteindelijke gebruiker. Met deze informatie bepalen we al in een vroege fase een budget voor dat project. Meestal slagen we er in om niet meer dan 5 à 10% van de uiteindelijke aanneemsom af te zitten. Het is een uitdaging om dat steeds weer waar te maken.

Het voelt goed, terug in het oude nest. Na 18 jaar doe ik mijn werk nog steeds met heel veel plezier. ERA Contour is een platte organisatie. De deur staat altijd open, van hoog tot laag in de organisatie. Kenmerkend voor ons bedrijf is dat de verantwoordelijkheid wordt gelegd in elke functie en op elk niveau. Initiatief wordt hier ook echt op prijs gesteld en collegialiteit is een groot goed.'