Organic urbanism

Organic urbanism is onze visie op de langdurige stedelijke buurtontwikkelingen. In plaats van te sturen op een van te voren vastgesteld masterplan, faciliteren we de pioniers die het gebied tot leven brengen. Bottum-up vanuit de gebruikers! Zo kan voortdurend worden ingespeeld op trends, ontwikkelingen in de markt en de behoeften op dat moment. Bovendien heeft de nieuwe economische werkelijkheid niets aan een blauwdruk van een toekomstbeeld dat over tien of vijftien jaar is gerenaliseerd. Dit doen we bijvoorbeeld samen met onze partners in Delft bij de transformatie van de voormalige fabriekshallen in Schieoevers tot het Kabeldistrict. Deze geleidelijke buurtontwikkeling leidt bovendien tot een veel interessantere stad.

Hieronder twee beelden van de Kabelfabriek in Delft.