Renovatie

Wij zijn partner van het Nationaal Renovatie Platform (NRP).

Het NRP stimuleert het duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door middel van renovatie en transformatie. Deze maatschappelijke doelstelling wordt sectorbreed gesteund door 45 partners van verschillende soorten private ondernemingen: woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven, toeleveranciers, adviseurs, architecten, banken, beleggers, een energiebedrijf en een advocatenkantoor.

Het NRP organiseert activiteiten op gebied van kennisbevordering, uitwisseling van ervaringen en verbeteren van de randvoorwaarden voor renovatie en transformatie. In werkgroepen wordt aandacht besteed aan o.a. nieuwe verdienmodellen, flexibilisering en het opzetten van een leergang. Voor de beste voorbeelden in de categorieën Renovatie, Transformatie en Gebiedstransformatie reikt het NRP jaarlijks een prijs uit: de Gulden Feniks. Het programma van studiedagen en projectbezoeken waaraan partners van het NRP gratis kunnen deelnemen is te vinden op site www.nrplatform.nl onder agenda.