Planmatig onderhoud en beheer

Het is elke keer weer een mooie uitdaging om een flat van binnen en van buiten te vernieuwen, terwijl de bewoners er vaak blijven wonen. Ons doel is dat zowel de bewoners als onze opdrachtgever na afloop tevreden zijn. Niet alleen met het eindresultaat, maar ook met de hele procesgang.

 Communicatie met de bewoners heeft ook bij groot onderhoud en renovatie de hoogste prioriteit. ERA Contour betrekt de bewoners regelmatig bij de werkzaamheden aan hun woning. De contacten verlopen via de opzichter en uitvoerder van het project. Zo maken we een proefwoning die ook door de bewonerscommissie wordt beoordeeld. Er zijn bewonersavonden waarbij informatie over onder meer de planning, de noodvoorzieningen en gebruikte materialen wordt gegeven. Ook bezoeken de opzichter en uitvoerder de bewoners persoonlijk om nadere toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Verder zorgen we ervoor dat de bouwplaatsmedewerkers altijd duidelijk herkenbaar zijn. Deze nauwe samenwerking tussen de bewoners en het uitvoeringsteam dragen bij aan een succesvol verloop van het project.