Nieuwbouw

ERA Contour ontwikkelt en realiseert nieuwbouwwoningen volgens een vast ontwikkelingsproces, dat bestaat uit vier fasen:

1. De Definitiefase

De meeste woningen ontstaan op de tekentafel van de architect en worden daar ook uitgewerkt. Niet bij ERA Contour! Voordat we een programma van eisen opstellen, vindt er een uitgebreide definitiefase plaats. Binnen deze fase is consumentgerichte ontwikkeling het sleutelwoord.

Eerst wordt op buurt, wijk en stadsniveau markt- en beleidsonderzoek gedaan en de karakteristieken (identiteit) van een gebied vastgesteld. We kijken bijvoorbeeld naar de stads- of wijkvisie, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de financiële eisen en de huidige bewonerssamenstelling. Vervolgens gaan we in gesprek met bewoners, winkeliers en verenigingsmensen om de identiteit en kernwaarden van de plek te achterhalen.

De volgende stap is het in kaart brengen van de klantwensen. Wij doen dit in eerste instantie door kwantitatief onderzoek, zoals internetenquêtes en analyse van bestaand onderzoek. Zo krijgen we inzicht in feiten, behoeften en kenmerken van de potentiële klanten, veelal op het schaalniveau van regio, stad en stadsdeel.

Vervolgens gaan we een stap verder met een kwalitatief onderzoek: de klantenpanels. De leden van deze groepen vertegenwoordigen verschillende consumentengroepen. Door het interactieve proces van een panel worden de leden coproducent en mogelijk in een later stadium bewoner van het project. Wanneer hun wensen echt worden verwerkt in de planvorming en dit ook teruggekoppeld wordt, ontstaat binnen diverse lokale netwerken draagvlak voor het project.

Dit mondt uit in een Kwalitatief Programma van Eisen, waarin we enerzijds de beoogde doelgroep, haar leefstijl en haar (woon)wensen beschrijven, en anderzijds de programmatische essenties voor ontwikkeling formuleren. Hiermee kan de stedenbouwkundige of architect aan het werk.

2. De Verleidingsfase

Gedurende de planontwikkeling tot aan de officiële start van de verkoop is het belangrijk om het potentiële klantenbestand vast te houden dat in de definitiefase is opgebouwd. Daarom is het noodzakelijk om voor deze fase een verleidingsstrategie en –planning op te stellen. Zo kunnen we speciaal voor het project een huisstijl ontwikkelen, een digitale nieuwsbrief versturen, een website starten of de mensen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op de locatie.

Aan het einde van deze verleidingsfase hebben we een lijst met mensen die serieus geïnteresseerd zijn in het plan. Omdat we het product zeer goed hebben afgestemd op de wensen van deze mensen, is het verkooprisico bovendien minder groot.

3. De Verkoopfase

Voor de verkoop gaat beginnen, wordt een marketingmix vast-gesteld. Afhankelijk van het project bepalen we welke middelen hoe en wanneer worden ingezet, zoals website, folder, direct mail, verkoop-dag en verkoopbrochure. Ook in deze fase besteden we veel aandacht aan de afstemming op de klantgroepen. Mensen moeten zich nu al helemaal thuis voelen in het plan.

4. De Kopersbegeleidingsfase

Ook als de handtekeningen zijn gezet, vinden we het belangrijk om goed te blijven communiceren met de klant. Daarvoor heeft ERA Contour een vast aanspreekpunt: de woonadviseur, die deel uitmaakt van de afdeling Consument & Service. Hij of zij blijft tot de oplevering de contactpersoon voor de klant. De doelstelling van de afdeling Consument & Service is: ‘Het kunnen aanbieden van een klantgericht totaalpakket op het gebied van woningverkoop, koperskeuzes en begeleiding’. Het is namelijk niet meer dan logisch dat mensen aandachtig en adequaat begeleid worden bij misschien wel de grootste aankoop van hun leven…