Stadstuin Overtoom

Een Co-Green project

Woningcorporatie Eigen Haard, ERA Contour, Architectenbureau KOW en amoveerder Oranje hebben hun krachten gebundeld voor het concept Co-Green. Middels een hechte samenwerking werken de partijen collectief aan het realiseren van  de ambitieuze doelstelling: klimaatneutraal en kostenneutraal slopen, ontwikkelen en bewonen. Het eerste project waar dit concept wordt toegepast is Stadstuin Overtoom.

De huidige 350 woningen, voornamelijk portiek etageflats in de sociale huur, worden gesloopt, hiervoor in de plaats komen 470 nieuwe woningen in sociale huur, vrije sector huur en koop. De bewoners zijn co-producent en spelen een belangrijke rol in het vormgeven en uitwerken van de plannen. De eerste woningen worden in 2013 opgeleverd. Bijzonder aan de wijk is dat het groen en de architectuur feilloos in elkaar overlopen.

Het project past binnen het vernieuwingsplan voor het Middengebied van Overtoomse Veld, dat ook door de gemeente is vastgesteld. Er staan nu voornamelijk portiek etageflats in de sociale huur. Het doel is om meer differentiatie in de buurt te brengen door nieuwe woningen te bouwen. Het is de bedoeling dat de helft van de huidige bewoners kan terugkeren in de buurt. 

Enkele van de ambities op klimaatneutraal gebied zijn:
- dat 90% van het recyclebare sloopmateriaal hoogwaardig wordt hergebruikt of wordt gerecycled
- dat alle energie en water, dat nodig is voor de sloop/bouw en bewoning, wordt bespaard òf duurzaam wordt opgewekt op locatie, zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. 

Concept
Met Co-Green wordt afscheid genomen van traditionele bouwprocessen door op een vernieuwende wijze met elkaar samen te werken. In deze nieuwe manier van werken zijn intensieve kennisdeling, een coöperatieve werkstructuur en het gezamenlijk dragen van risico’s leidend.

Kijk voor meer informatie over Co-Green ook hier: www.co-green.nl en www.volgcogreen.nl

Opdrachtgever Eigen Haard
Soort project Sloop en nieuwbouw
Architect KOW
Overige Partners Amoveerder Oranje en financieel adviesbureau Fakton
Aanbestedingsvorm In Co-creatie
Website www.stadstuinovertoom.nl

Stadstuin Overtoom

  • Stadstuin Overtoom 52.36118733853772 4.839198589324951
Google Maps