2012: 20 jaar steden sterker maken

2012 was voor ERA Contour het jaar van ‘20 jaar steden sterker maken’. Begin jaren ’90 begonnen we immers met diverse grote stedelijke vernieuwingsprojecten, zoals de Kop van Zuid (Rotterdam), De Horsten (Rotterdam), Den Haag Zuidwest en de Amsterdamse Bijlmermeer. We staken onze nek uit door koopwoningen te ontwikkelen en bouwen in aandachtswijken. Kozen bewust niet voor Vinex-locaties, maar voor het ontwikkelen en bouwen in bestaande wijken. En dat doen we nog steeds, met veel enthousiasme, creativiteit en inzet, samen met de bewoners en onze partners.

Graag nemen we u mee voor een reis door de tijd, langs bijzondere stedelijke vernieuwingsprojecten die wij de afgelopen 20 jaar hebben gerealiseerd, samen met onze partners.