Onze geschiedenis

De geschiedenis van ERA Contour zit vol veranderingen. Door de jaren heen hebben we bewezen steeds weer nieuwe paden te kunnen inslaan, creatief en innovatief inspelend op de voortdurend veranderende marktsituatie en maatschappij. Ooit begonnen als klein onderdeel van een traditioneel bouwbedrijf is ERA Contour inmiddels uitgegroeid tot een krachtige ‘Ruimtemaker’ en daarmee een prominente speler in de bouw- en ontwikkelingswereld.

In de loop van ruim 45 jaar geschiedenis is de naam ERA meerdere keren veranderd. De letters ERA blijven echter de constante en verwijzen naar haar oorsprong: van Eesteren Rationele Aanpak.

ERA ziet in 1964 het levenslicht als onderdeel van het Rotterdamse bouwbedrijf J.P. van Eesteren. Nederland kent dan een grote woningnood en er is snel behoefte aan veel woningen. Hoogbouw lijkt het antwoord te zijn. Waar concurrenten hierbij kiezen voor prefabsystemen, ontwikkelt ERA een nieuwe technologie: de tunnelgietbouw. Deze techniek zorgt voor een beduidende verkorting van de bouwtijd en geniet nationale en internationale belangstelling. Toch benadrukken we toen al dat we niet wil worden gezien als een bouwsysteem, maar als een benaderingswijze. Een benadering die ’wonen’ ziet als ‘leven’, waarbij dat leven veranderlijk is zowel qua levensfase als qua wensen.

In feite kan de flexibel in te delen ERA-flatwoning als een consumentgericht woning avant la lettre worden gezien, omdat ERA toen al onderkende dat consumenten graag zelf inspraak willen hebben in de inrichting van hun woning. De ERA Binnenwanden- en ERA Verffabriek zorgen voor een nog efficiënter bouwproces. Ook ontwikkelt ERA in deze tijd een nieuw type woningbouw: de Sterflat.

Begin jaren ’70 komt er vrij abrupt een einde aan de vraag naar hoogbouw. Er is grote behoefte aan laag- en middenbouw, en ook stadsvernieuwing doet zijn intrede. ERA maakt een snelle omslag, innoveert en investeert in productontwikkeling als antwoord op deze veranderde markt. ERA maakt zich in de loop der jaren steeds losser van J.P. van Eesteren, dat inmiddels deel uitmaakt van OGEM. Eind 1977 verlaat ERA de schoot van het moederbedrijf en komt – als onderdeel van OGEM – voor het eerst op eigen benen te staan.

Het faillissement begin jaren ’80 van de OGEM-holding luidt een nieuwe weg in voor ERA. Als één van de nog goed functionerende bedrijven wordt ERA ondergebracht in TBI-holdings B.V. Door teruglopende overheidssubsidies voor woningbouw en lagere aantallen sociale huurwoningen, moeten we op zoek naar nieuwe kansen. ERA slaat het pad in van ontwikkelende bouwer. Nederland verkeert in die tijd in een stevige recessie; ook de markt van koopwoningen zakt in. We ontwikkelen nieuwe betaalbare woningconcepten en introduceren het energiezuinig wonen. De woonconsument doet zijn intrede bij het werk van ERA. Met keuzepakketten voor de afwerking en uitrusting van de woning en variaties op plattegronden komen we tegemoet aan de wensen van toekomstige bewoners. Ook starten we met het renoveren van bestaande wooncomplexen in de naoorlogse wijken; een tak die snel uitgroeit tot een volwaardig onderdeel van de portefeuille en dat nog steeds is. Vanwege de moeizame woningmarkt, richt ERA zich ook op de bouw van kantoren. Door innovatie van haar tunnelgietbouw weet ERA een sterk concurrerend product op de markt te zetten.

In de loop van de geschiedenis hebben we altijd ons eigen pad gekozen. Begin jaren negentig zijn vele ogen gericht op de ontwikkeling van VINEX-locaties. Wij besluiten ons in die tijd juist vooral te richten op de binnenstedelijke vernieuwing waarbij kwaliteit van stedenbouw, architectuur en openbare ruimte meer aandacht krijgen. In toenemende mate wordt ingezien dat de functies wonen, werken, recreëren en infrastructuur in de afgelopen decennia teveel zijn gescheiden. Er vindt in de daaropvolgende jaren dan ook een verschuiving plaats van projectontwikkeling naar gebiedsontwikkeling. Als reactie op de toenemende aandacht voor consumentgericht bouwen, investeren we in conceptontwikkeling, afgestemd op de leef- en woonstijl van de individuele woonconsument. Via internetenquêtes en klantenpanels kunnen potentiële bewoners meedenken over de ontwikkeling van hun woning en de wijk. Consumentgericht ontwikkelen passen we ook toe bij het concept ‘Een Blok Stad’ waarbij woningen casco worden opgeleverd, waarna eigenaren naar eigen inzicht en budget hun woning kunnen afbouwen tot hun ideale stadswoning.

Op 5 maart 2009 maakt ERA Bouw ter ere van haar 45-jarig bestaan haar nieuwe naam bekend: ERA Contour, en luidt daarmee een nieuwe levensfase in. De traditionele termen als ontwikkelende bouwer of bouwende ontwikkelaar passen niet langer. Bouwen en ontwikkelen zijn in onze ogen even belangrijk en gaan hand in hand. Ruimtemaker is een naam die beter bij ons past. Ook scherpen we onze strategie aan, met als speerpunten steden sterker maken, de consument als co-producent, 3600 duurzaam en als werkwijze co-creatie.

Begin 2012 bundelt ERA Contour haar krachten met TBI-collega Kanters Bouw en Vastgoed. De bedrijven kiezen met de integratie voor een vernieuwende onderneming met een persoonlijke klantgerichte aanpak en een brede maatschappelijke inzet. Samen beschikken ze, met de focus op stedelijke vernieuwing en de consument, over een stevige marktpositie in het westen en midden van Nederland. De nieuwe organisatie gaat verder als ERA Contour. Het concept van ERA Contour blijft ongewijzigd en wordt aangevuld met beheer en onderhoud.

ERA Contour heeft bewogen jaren achter de rug. Ondanks de vele veranderingen binnen de onderneming en daarbuiten, hebben we altijd onze eigen koers weten te varen en een sterk eigen karakter getoond. Met een sterk maatschappelijke focus, ruimte voor de consument, een streven naar optimale duurzaamheid in de brede zin en in co-creatie met de partners. Deze elementen lopen als een rode draad door de geschiedenis van ERA. En zij vormen de basis waarop de 400 huidige medewerkers zich dagelijks met plezier inzetten om de missie van ERA Contour waar te maken: ‘Ruimte creëren voor mens, stad en maatschappij’.