Steden sterker maken

De stad zit bij de ERA Contour medewerkers in de genen. Al 20 jaar geleden hebben we bewust gekozen voor het ontwikkelen in de bestaande stad. Niet de gemakkelijkste opgaven, want je hebt met veel belangen te maken en de politieke gevoeligheid is groot. Het vraagt om een brede maatschappelijke kijk, een integrale gebiedsvisie én de wil en het enthousiasme om er samen iets moois van te maken. Wij willen maximale waarde toevoegen aan de stad. Door duidelijk geprofileerde woonmilieus te maken om mensen die voor de stad kiezen ook daadwerkelijk een keuze te kunnen bieden. Niet meer van hetzelfde, maar de huidige kwaliteiten van de wijk maximaal benutten om iets onderscheidends te maken. Dat leidt tot vernieuwende, prijswinnende, soms spraakmakende en altijd consumentgerichte projecten.

2012 is voor ons het jaar van de stad. Lees meer hierover onder '20 jaar steden sterker maken'.