Co-creatie

ERA Contour gelooft in langdurige, projectoverstijgende samenwerking, in samenwerken en kennisdelen. Co-creatie noemen we dat. Wat ons betreft dé succesvolle werkwijze voor de toekomst.

Zo kunnen we de integrale kosten en faalkosten verlagen en de kwaliteit vergroten. Iedere partij levert toegevoegde waarde binnen zijn eigen discipline en draagt zo bij aan een beter eindresultaat voor alle betrokken partijen. Deze manier van werken leidt tot tevreden eindgebruikers en zorgt bovendien voor meer betrokkenheid van alle partijen bij het eindproduct.

De afgelopen jaren hebben we bij diverse (gebieds)ontwikkelingen al veel kennis en ervaring opgedaan met samenwerking met partners/opdrachtgevers. Co-creatie gaat nog verder. Het staat voor het samen creëren gedurende het gehele proces van initiatief tot en met nazorg.

Co-creatie is pas succesvol als er een gemeenschappelijke focus is op de strategische doelen van de betrokken partijen. Iedere partij levert toegevoegde waarde binnen zijn eigen discipline. Dit resulteert in meerwaarde voor alle betrokken partijen. In plaats van elke eenheid afzonderlijk te optimaliseren, optimaliseer je dus de gehele keten als ware het één eenheid.

De belofte van Co-creatie is:

• Betere kwaliteit voor lagere kosten
• Hogere klanttevredenheid
• Betrouwbaardere doorlooptijd
• Snellere projecten
• Flexibeler inspringen op de wensen van de klant
• Minder faalkosten
• Innovatiekracht opwekken
• Vergroten werkplezier medewerkers

ERA Contour biedt als ontwikkelaar en bouwer toegevoegde waarde aan zowel de vraag- als aanbodkant:

• Aan de vraagkant formuleren en definiëren we samen met de betrokken partijen de juiste vertaling van de consumentenvraag.
• De huisvestingsvraag vertalen we zo efficiënt en effectief mogelijk in een haalbaar en realiseerbaar product.
• Aan de aanbodkant zorgen we er door middel van co-makership voor dat het aanbod van de toeleverende industrie zo optimaal mogelijk aansluit op de vraag.

Nieuwe huisvesting: activiteitgerelateerd werken in ons nieuwe kantoor
Ook ons nieuwe kantoor sluit naadloos aan op ons streven om langdurige samenwerkingsverbanden aan te gaan met vaste partners. Dit kantoor is geheel ontworpen en ingericht op het samenwerken rond projecten, voor en met onze klanten en partners.