360 graden duurzaam

Een gezonde, veilige en aantrekkelijke plek voor haar bewoners en gebruikers. Niet alleen voor nu, maar ook in de toekomst. Dat is wat wij een duurzame stad noemen, en waar wij voortdurend aan werken.

Om zo’n duurzame stad te kunnen maken, moet er meer gebeuren dan het klimaatneutraal bouwen, slopen en wonen. Duurzaamheid gaat ook over het leefbaar maken en houden van de woonomgeving. Dat doen we door de opgaven optimaal af te stemmen op de wensen en behoeften van de bewoners en gebruikers.

Onze aanpak

Werken aan duurzaamheid doen we er niet even bij. Onze hele organisatie, de manier van werken, onze processen en onze producten zijn erop afgestemd.

Door onze processen en de organisatie continu op elkaar af te stemmen en te verbeteren, kunnen we steeds meer kwaliteit steken in de gezondheid, de energie en de toekomstwaarde van de gebouwen en gebieden die we ontwikkelen. Dat betekent dat we bij alle beslissingen niet alleen de factoren tijd, geld en kwaliteit mee moeten nemen, maar ook duurzaamheid. We vragen ook van onze samenwerkingspartners om hieraan een bijdrage te leveren.

Concreet hebben we ons als doel gesteld om ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen, tot 2013 15% minder CO2 uit te stoten dan in 2009. 

Hieronder staan links naar de pagina's producten, processen en organisatie met uitgebreidere toelichting.