Keurmerk Klantgericht Bouwen

ERA Contour mag sinds enkele jaren het “Keurmerk Klantgericht Bouwen” voeren. Dit keurmerk wordt toegekend aan bedrijven die bovengemiddeld presteren bij het (laten) bouwen van nieuwbouwwoningen. Bedrijven die aan de eisen voldoen, leveren woningen op met aanzienlijk minder oplevergebreken en scoren duidelijk beter op het gebied van dienstverlening.

De stichting Klantgericht Bouwen is in 2003 door Bouwend Nederland en de Vereniging Eigen Huis opgericht. Het door de stichting uitgegeven keurmerk wordt toegekend aan bedrijven als bouwondernemingen, ontwikkelaars en woningcorporaties die duidelijk beter presteren dan de markt. Om dit inzichtelijk te maken worden de kwaliteit van de opgeleverde nieuwbouwwoningen en het contact met de koper continu gemeten en vergeleken met andere bouwondernemingen in Nederland. Deelnemers krijgen op deze wijze inzicht in hun prestaties en kunnen zich verbeteren.

Het behouden van het keurmerk is geen eenvoudige zaak. Jaarlijks legt de Stichting Klantgericht Bouwen de lat hoger en worden al onze prestaties bij koopwoningen gemeten en beoordeeld.

ERA Contour hecht veel waarde aan dit keurmerk. We blijven een continu proces van verbetering doorvoeren in opleverkwaliteit en dienstverlening, in alle lagen van de organisatie. Wij verwachten van onze medewerkers, onderaannemers en leveranciers dat zij zich maximaal zullen inspannen en hun medewerking zullen verlenen aan het realiseren van de criteria die worden gesteld aan dit keurmerk.
Deze werkwijze werkt ook zeer positief bij huurwoningen. Ook hier is bijvoorbeeld het aantal opleverpunten gering.

Klik hier voor het certificaat.