Reductie

2. Reductiedoelstellingen en maatregelen 2010-2013

ERA Contour gaat vanuit maatschappelijke betrokkenheid bewust om met het leefmilieu. Daarom gaat ERA Contour haar elektra- en brandstofverbruik actief beperken. Fossiele brandstoffen zijn eindig en moeten spaarzaam worden gebruikt of vervangen door duurzame energie. De gebruikte energie moet efficiënter worden benut. Het continue streven naar verdere optimalisatie van het energieverbruik staat in dit beleid hoog in het vaandel.

In 2013 streeft ERA Contour naar een reductie van haar CO2-uitstoot (gerelateerd aan de omzet) van 46% ten opzichte van het referentiejaar 2009.

LET OP: De bovenstaand doelstelling is aangepast nadat de voorgaande doelstelling van 15% CO2 reductie in 2011 behaald is.

Het milieubeleid van ERA Contour is gebaseerd op de optimale afstemming tussen product, proces en organisatie. Dit leidt de komende jaren tot:

1. Preventie en reductie van afval
Op alle bouwplaatsen van ERA Contour streven we naar preventie en reductie van afval door 'afvalbeperkt' te ontwerpen en in te kopen. Voor het resterende afval streven we naar een verbetering van het scheidingspercentage.

2. Reduceren elektraverbruik
ERA Contour streeft in haar bedrijfsproces naar het continue reduceren van het energieverbruik door het identificeren, plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen op zowel kantoor als onze bouwplaatsen.

3. Reduceren brandstofgebruik
ERA Contour streeft naar een zo zuinig mogelijk wagenpark en besparing op brandstofgebruik.

4. Ontwikkelen en toepassen van duurzame producten
Voor onze klanten ontwikkelen wij producten met een laag energieverbruik en een hoge mate van duurzaamheid. Wij hanteren de gedragscode Flora & Fauna en passen FSC hout toe op de daarvoor geselecteerde eigen ontwikkelde projecten.
Zowel het eigen personeel als dat van derden wordt actief betrokken bij dit beleid door middel van samenwerking, voorlichting en instructie. ERA Contour heeft het vertrouwen dat al haar medewerkers zich conformeren aan het milieubeleid en daarmee de genoemde reductiedoelstelling halen.

Het milieubeleid wordt jaarlijks geëvalueerd in het management review.

Wilt u meer weten over ons beleid '360º duurzaam', klik dan hier.

Titel Omschrijving Download
Documenten CO2-Prestatieladder
Energiemanagementprogramma 2012
3.B.2 Beleidsverklaring KAM-Beleid 2011