Inzicht

ERA Contour heeft haar CO2- voetafdruk van 2011 vastgesteld.

De CO2-voetafdruk geeft de totale hoeveelheid broeikasgassen (CO2) weer die ERA Contour gedurende het onderzoeksjaar veroorzaakt heeft door haar bedrijfsproces. In 2011 bedroeg de totale emissie van ERA Contour 3.527 ton CO2. De emissie werd veroorzaakt door kantoor (4%), projecten (21%) en transport (75%). De absolute emissie voor scope 1 en 2 emissies in 2010 is weergegeven in de tabel hieronder. 

De emissie komt tot stand volgens de verdeling over emissiebronnen als weergegeven in de figuren hieronder.

De absolute emissie is goed te relateren aan bedrijfskenmerken zoals omzet, medewerkers en vloeroppervlakken van het kantoor. ERA Contour monitort haar emissie in de tijd aan de hand van emissie-indicatoren. De vier belangrijkste indicatoren voor 2009, 2010 en 2011 zijn weergegeven in de tabel.

ERA Contour monitort en evalueert haar energieverbruik jaarlijks om tot verdere optimalisatie van het verbruik te komen. Historisch gezien is 2009 het eerste jaar waarvoor ERA Contour haar emissies in kaart gebracht heeft. Dit jaar dient als basis- of referentiejaar. ERA Contour monitort haar emissie door emissie-indicatoren.

Het verloop van indicator 1 wordt hieronder in een grafiek weergegeven.

Titel Omschrijving Download
Documenten CO2-Prestatieladder
Analyse CO2 voetafdruk ERA Contour B.V. 2011 in cijfers
Analyse CO2 voetafdruk ERA Contour B.V. 2010 in cijfers
CO2 voetafdruk ERA Contour B.V. 2009 in cijfers