Initiatieven

4. Deelname aan CO2-initiatieven

Pilot voor een groene bouwplaats

Op het project Tweede Stationsstraat in Zoetermeer is onlangs de pilot voor een groene bouwplaats van start gegaan. De pilot is een van de acties uit ‘360 graden duurzaam’-beleid van ERA Contour. Zo is er een ‘urban windmill’ (stadswindmolen) geplaatst van circa 11 m hoog die overdag stroom levert aan de bouw. 's Nachts levert de molen stroom terug aan het net. De groene bouwplaats bestaat verder uit zonnecollectoren die op het dak van de bouwkeet worden geplaatst om elektriciteit op te wekken. Ook komen er bij de entree twee bouwschijnwerpers met zonnecollectoren en wordt er meetapparatuur geïnstalleerd om de resultaten van het experiment te kunnen meten. Het afval op de bouwplaats wordt zo veel mogelijk gescheiden ten behoeve van hergebruik. Dankzij bovengenoemde maatregelen kan het energieverbruik omlaag. Jaarlijks kan zo’n 2000 kilowattuur bespaard worden, wat gelijk staat aan bijna 1000 kilo CO2-uitstoot. Doel van het experiment is om te bepalen welke onderdelen van de groene bouwplaats geschikt zijn om vaker toe te passen.

ERA Contour en MDB ontwikkelen bouwbesluitkeet

De pilot van de duurzame bouwplaats op project Tweede Stationsstraat is inmiddels afgerond en geëvalueerd. Een van de aanbevelingen die hieruit is voortgekomen is het verduurzamen van de keet. Want waarom wel een duurzaam kantoor als de keet op de bouwplaats nog niet geïsoleerd is? De keten zijn eigenlijk een verlengstuk van het kantoor op de bouwplaats.

Hiervoor zijn twee mogelijkheden onderzocht, het upgraden van een conventionele keet en een geheel nieuwe keet die voldoet aan de eisen van het nieuwe bouwbesluit. De upgrade zou bestaan uit losse elementen (warmtepomp, dubbele beglazing, het naderhand isoleren van de bouwkeet etc.) die separaat ingebouwd moeten worden. Hierdoor en vanuit financieel oogpunt is gekozen voor de bouwbesluit-keet.

Met een bouwbesluit-keet hebben we een primeur binnen TBI wat betreft huisvesting en tegelijkertijd een duurzame bouwkeet. Ook zijn we een van de koplopers in Nederland met zo’n keet. Een onderdeel van de bouwbesluit-keet is een eigen MV-installatie. Deze kan eventueel vervallen zodat de CO2 reductie verder toeneemt, maar dan spreken we niet van een bouwbesluit-keet maar over een “groene keet”. Voor project Lieven de Key is gekozen een bouwbesluit-keet in te zetten als pilot. Wellicht dat bij andere werken de mv-installatie kan komen te vervallen.

De keet is samengesteld in samenspraak met de MDB, die de keten ook levert. De eerste bouwbesluit-keet is inmiddels geplaats (mei 2012) bij project Lieven de Key in Utrecht. Ook op project Co- Green in Amsterdam zal deze keet worden ingezet.

De bouwbesluit-keet verschilt op onderstaande punten van de conventionele bouwkeet:
- Voldoet aan nieuwe bouwbesluit
- Zijwandhoogte van 270cm
- Buitenwandisolatie 80mm K12 Kooltherm (Rc > 4 m². K/W )
- Vloerisolatie (EPS 100mm tussen de vloerbalken)
- Plafondisolatie glaswol 80mm geseald (Rc > 3,5m². K/W)
- Dakisolatie glaswol 80 mm geseald (Rc > 3,5m². K/W)
- Ramen voorzien van dubbel glas HR++
- Roosters in vaste ramen t.b.v. toevoer verse lucht
- Toepassing van tochtstrips bij ramen en deuren
- Deurdrangers op buitendeuren
- Bewegingsmelden, schemerschakelaar
- Mechanische ventilatie

Om het energieverbruik en het gasverbruik te monitoren wordt gebruik gemaakt van slimme meters.

TBI Bedrijven over op groene stroom

TBI gaat als eerste vastgoed-, bouw- en techniekconcern in Nederland met al haar ondernemingen waaronder ERA Contour over op windenergie. Daarmee realiseert het concern op jaarbasis een CO2-reductie van meer dan 13.000 ton. Deze enorme besparing is te vergelijken met de CO2-uitstoot van zo’n 7.000 huishoudens. Alle TBI-bedrijven hebben besloten om hun energieverbruik en de CO2-uitstoot de komende jaren substantieel te verminderen. Een van de maatregelen die daartoe zijn genomen, is de overstap op windenergie. Het concern heeft zich voor de komende jaren verzekerd van voldoende stroom uit windenergie, door een meerjarencontract af te sluiten voor het product Windkracht220 van Essent. Het volume bedraagt ruim 23 miljoen kWh per jaar, waarmee jaarlijks een bedrag van meer dan 5 miljoen euro is gemoeid.


Waterstof- en brandstofceltechnologie op de bouwplaats
ERA Contour gaat samen met andere bouwbedrijven, kennisinstituten en NGO’s in een hecht samenwerkingsverband op rendabele wijze, CO2-reductie realiseren met waterstof- en brandstofceltechnologie op de bouwplaats. Op 11 november, de dag van de duurzaamheid, is de pilot van start gegaan om met waterstof de bouw van het Ecoduct Hulshorst over de A28 te realiseren. Initiatiefnemers zijn Ballast Nedam, Mobilis, JP van Eesteren, HVL, Croon, Bredenoord, IDET, MDB, ERA Contour, Fri-Jado en Wotler & Dros. De aftrap vormde het plaatsen van een brandstofcelaggregaat. Hiermee wordt waterstof voor het eerst als energiedrager in de bouw, in de praktijk getoetst.

Wat is waterstof?
Waterstof is het meest voorkomende element op aarde ook wel aangeduid als H2. Waterstof is zowel een direct bruikbare brandstof als een tijdelijke energiedrager in verschillende typen brandstofcellen. Een brandstofcel is een apparaat dat energie, in de vorm van warmte en elektriciteit, produceert door de elektrochemische omzetting van zuurstof en brandstof. Als brandstof wordt meestal waterstof gebruikt. Deze verbranding vind schoon, geruisloos en efficiënt plaats.

Wilt u meer informatie over dit initiatief, ga dan naar de website van het Waterstofinitiatief.

CO-GREEN
Eigen Haard, ERA Contour, KOW en Oranje ondertekenden dit najaar een samenwerkingsovereenkomst voor het project CO-GREEN. Met dit project wordt getracht af te stappen van traditionele bouwprocessen door op een vernieuwende wijze met elkaar samen te werken. Intensieve kennisdeling, een coöperatieve werkstructuur en gezamenlijke risicodraagbaarheid zijn leidend. Doel is om de buurt Middengebied Zuid in de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld klimaat- en kostenneutraal te vernieuwen. De woningen worden op een klimaatneutrale manier gesloopt, gebouwd en bewoond. Een van de doelstellingen is dat dit een repeteerbaar concept wordt dat ook op andere locaties kan worden ingezet.

Eigen idee?
ERA Contour hecht grote waarde aan de individuele bijdrage door medewerkers of relaties en wil de inbreng van initiatieven stimuleren en waar mogelijk steunen. Heeft u een goed idee om bij te dragen aan duurzaam en klimaatbewust ondernemen? Laat het ons dan weten!

Mailbox 360º duurzaam: duurzaam@eracontour.nl