Communicatie

3. Communicatie door ERA Contour

Goede communicatie, extern en intern, draagt bij aan de bewustwording en noodzaak om het energieverbruik te reduceren.

Titel Omschrijving Download
Uitingen m.b.t. duurzaamheid
Personeelsblad nr. 138 directiecolumn duurzaamheid
Personeelsblad nr. 141 artikel duurzaamheid
Poster prijsvraag 'Groenste idee van ERA Contour'
Persoonlijke brief prijsvraag 'Groenste idee van ERA Contour'
Advertentie
Persbericht start bouw nieuwe kantoor ERA Contour

Verwijzingen conform Handboek

ProRail eist in het handboek van de CO2-Prestatieladder dat bepaalde informatie op het internet beschikbaar is via een enkele site. Hieronder staan alle relevante verwijzingen naar deze informatie.

Titel Omschrijving Download
Documenten CO2-Prestatieladder
C02-bewust Certificaat
3.A.2 KEMA Verklaring verificatie CO2-emissie 2008 2009 2010
3.B.2 Beleidsverklaring KAM-Beleid 2011
3.B.2 EKS.133 Procedure inventarisatie t.b.v. milieuaspecten en C02-voetafdruk
3.B.2 EKS.133 Procedure beheersen van Registratie tbv MAR en CO2- voetafdruk
3.C.1 Stimulatie initiatieven medewerkers
3.C.2 Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2011 en 2012