CO2-Prestatieladder

Inleiding in de CO2-voetafdruk van ERA Contour

ERA Contour heeft haar CO2-voetafdruk voor meerdere jaren  vastgesteld. Een CO2-voetafdruk is de figuurlijke voetafdruk die een bedrijf achterlaat door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen tijdens haar bedrijfsprocessen.

De analyses en rapportage zijn jaarrapportages. De analyses zijn uitgevoerd conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol en ISO 14064-1. Hierin wordt onderscheid gemaakt naar drie emissiescopes. Het scopediagram van ProRail wordt hierbij gehanteerd. De inventarisatie van ERA Contour gaat uit van scope 1 en 2 emissies.

Scope 1 emissies (directe emissies) komen tot stand door energieverbruik voor de verwarming, brandstofverbruik door machines, brandstofverbruik door lease-auto's en ontsnapte koelgassen van airconditioninginstallaties.

Scope 2 emissies (indirecte emissies) komen tot stand door energieverbruik door elektriciteit, vliegkilometers, zakelijk gebruik privé-auto's werknemers en woon-werkverkeer.

Het kwantificeren van de emissies is gedaan door verbruiksgegevens (kilowattuur elektriciteit, kuub gas, liters diesel etc.) om te rekenen naar emissies. Hierbij is gebruik gemaakt van de door ProRail beschikbaar gestelde conversiefactoren.